Disclaimer

Kobayashi doet er alles aan om de aangeboden informatie volledig en juist te tonen. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuistheden staan vermeld als gevolg van een foute plaatsing, wijziging in product, dienst of aanvullende voorwaarden. Het gebruik van de webshop en informatie of documentatie in de webshop van Kobayashi is geheel voor eigen risico. Kobayashi geeft geen enkele garantie, of vorm van vergoeding voor schade van welke aard dan ook, dat mogelijk voortvloeit uit gebruik van de webshop en/of diensten en producten van Kobayashi.